Stuðla
Beranum

+298 22 29 93

Når du tror

3. okt. 2020  |  Mín søga

NÅR DU TROR

at du vil skåne meg

ikke rippe opp i såret

være litt forsiktig.

Da sårer du meg

og skaper avstand.

Jeg hungrer etter ord og tegn

som viser at du forstår hva som ligger bak

mitt ytre.

Hele tiden.

Først når du viser at du forstår

kan jeg slippe gleden og latteren fram.

– Inger Marie Aase, frá “Smerten den ubudne gjest. Tanker i en sorgprosess”.